POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności sformułowania oznaczają:

1) Sprzedawca –PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.PROF.BARTLA 19A/11 , legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP:6791014199.

2) Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę z domeną el-le.pl

3) Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.el-le.pl (dalej: Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca użytkownikom zakup towarów przedstawionych na stronie Sklepu internetowego.

2. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego jest skierowana do Użytkowników Sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod następującym adresem www.el-le.pl/regulamin/

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego www.el-le.pl

5. Administratorami Twoich danych osobowych będzie właściciel portalu el-le.pl, a pełne dane możesz sprawdzić pod tym linkiem – a także nasi Zaufani Partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie dostaw czy marketingowym.

II. Dane osobowe

1. Użytkownik może przeglądać strony Sklepu internetowego bez konieczności podawania swoich tzw. wrażliwych danych osobowych.

2. W przypadku, gdy Użytkownik chce założyć Konto w Sklepie internetowym musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorców – dodatkowo nazwa firmy oraz nr NIP, adres zamieszkania lub w przypadku przedsiębiorców – adres siedziby firmy, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.

3. W przypadku, gdy Użytkownik po założeniu Konta chce dokonać zakupu w Sklepie internetowym musi dodatkowo podać następujące dane osobowe: adres dostawy towaru w przypadku, gdy inny niż adres zamieszkania/siedziby firmy (z wyjątkiem opcji – odbiór osobisty). Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. W przypadku, gdy Użytkownik chce zapisać się na newsletter musi podać adres poczty elektronicznej wyrażając automatycznie zgodę na przetwarzanie przez PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI i Zaufanych partnerów jego danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Użytkownikowi newslettera.

5. W przypadku gdy Użytkownik chce złożyć reklamację związaną z towarem kupionym w Sklepie internetowym musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorców – dodatkowo nazwa firmy oraz nr NIP, adres zamieszkania lub w przypadku przedsiębiorców – adres siedziby firmy, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Użytkownik ma również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu internetowego.

III. Dane zbierane automatycznie

1. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI z siedzibą w Krakowie przetwarza Państwa dane charakteryzujące sposób korzystania przez Państwa z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics, Google Adwords oraz PrestaShop. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Google Adwords to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense, PrestaShop to platforma zakupowa posiadająca system analityki o ruchu na stronie sklepu internetowego.

b) informacje o skorzystaniu przez Państwa z usług świadczonej drogą elektroniczną.

c) oznaczenia identyfikujące Państwa w systemie informatycznym PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI nadawane na podstawie danych podanych przez Państwa,

d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają łącząc się ze stroną www.el-le.pl, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics, Google Adwords oraz PrestaShop.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.PROF.BARTLA 19A/11 oraz Zaufani partnerzy wspołpracujący w celu zapewnienia usług.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

IV. Wykorzystanie danych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu założenia i prowadzenia Konta użytkownika w Sklepie internetowym.

2. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r , tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie rejestracji Konta użytkownika Sklepu internetowego Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.PROF.BARTLA 19A/11.

3. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie dokonywania zapisu na newsletter Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wysyłania na adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia i wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży.

5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,  a od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu marketingu własnych produktów i usług.

6. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,  a od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie zgłaszania reklamacji na etapie wypełniania formularza, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta związanej z towarem zakupionym w Sklepie internetowym.

7. Sprzedawca wykorzystuje dane zbierane automatycznie do analizy zachowania użytkowników na stronach Sklepu internetowego, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Sklepu internetowego.

8. Sprzedawca udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

9. W celu wysyłania do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,  a od 25 maja 2018 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej, podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługę mailingu.

10. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 11. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi lub poprzez kontakt z Infolinią Sprzedawcy.

V. Prawo dostępu do danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@el-le.pl lub w zakładce „Moje konto”.

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika podczas rejestracji oraz logowania się do konta użytkownika Sklepu, Sprzedawca zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Sprzedawcy z użyciem certyfikatu SSL.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu i UE.

2. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika na etapie rejestrowania się do Konta w Sklepie internetowym. Użytkownik będzie związany postanowieniami nowej Polityki prywatności, o ile nie wypowie Polityki prywatności w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Polityki prywatności.

Wersja 2.0 z dn. 15.05.2018