Kompensacja mocy biernej

 

Zaostrzenie Prawa Energetycznego i urynkowienie cen spowodowało zainteresowanie firm oszczędzaniem energii elektrycznej. Jedną z metod minimalizacji kosztów energii elektrycznej jest kompensacja mocy biernej. Prawidłowo przeprowadzona kompensacja zmniejszy do minimum opłaty za energię bierną a także może pomniejszyć opłaty za energię czynną. Koszt zainstalowania urządzeń do kompensacji mocy biernej w stosunku do ponoszonych opłat za energie elektryczną jest relatywnie niski. Statystycznie całkowity koszt inwestycji winien zwrócić się w ciągu max 12 miesięcy. Niektórzy klienci posiadają stare baterie kondensatorów, w których pomiar i regulacja zrealizowana jest na prostych regulatorach mocy biernej lub wręcz bezpośrednio włączonych do sieci energetycznej. Układy z przestarzałymi regulatorami są zbyt wolne w dobieraniu odpowiedniej ilości członów kondensatorowych, co w rezultacie powoduje wydłużenie czasu nie kompensowania, a także przekompensowania sieci. Przekompensowanie sieci występuje również przy stosowaniu baterii kondensatorów bez regulatora powodując niepotrzebne opłaty za energię bierną pojemnościową.

image15

Coraz częściej w zakładach przemysłowych eksploatuje się odbiorniki energii elektrycznej o charakterystykach nieliniowych. Urządzenia te (napędy prądu stałego, falowniki, wszystkie rodzaje prostowników, UPS-y) przyczyniają się do obniżenia jakości mocy w sieciach elektrycznych, wprowadzając do sieci zakłócenia w postaci wyższych harmonicznych. Kompensacja mocy biernej w sieciach zakłóconych wyższymi harmonicznymi przy pomocy bloków kondensatorowych może spowodować rezonans. W przypadku, gdy częstotliwość rezonansowa zbiegnie się z częstotliwością harmoniczną wystąpi wzmocnienie prądów sinusoidalnych i zakłócenie napięcia,
a w konsekwencji zwiększenie strat w transformatorach, co obniży ich obciążalność, większe nagrzewanie przewodów, zmniejszenie wydajności maszyn itp. Lekarstwem na to jest zastosowanie baterii kondensatorów z dławikami blokującymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców energii elektrycznej, firma nasza oferuje kompleksową usługę obejmującą pomiary stanu istniejącego wraz z pomiarami wyższych harmonicznych, dobór metody kompensacji oraz montaż wraz z uruchomieniem. Przeprowadzamy wstępnie analizę rentowności inwestycji.

Oferta naszej firmy obejmuje także modernizację starych baterii kondensatorów jak również ewentualną dostawę potrzebnych urządzeń i materiałów do modernizacji wykonywanych przez własne służby techniczne.