Funkcja A – Opróżnianie z alarmami MIN i/lub MAX

Funkcja B – Napełnianie z alarmami MIN i/lub MAX

PRZYKŁĄDOWA FUNKCJA OPRÓŻNIANIA

W celu wykonania tego typu operacji używa się dwóch elektrod do kontroli poziomu cieczy pomiędzy ustalonymi granicami wykorzystując MIN1 i MAX1 oraz dwa poziomy alarmu wykorzystując MIN2 i MAX2. Gdy płyn osiągnie poziom jednej z elektrod alarmu, przekaźnik alarmowy jest niepobudzony. Alarm może być spowodowany wadliwym działaniem pompy, niewystarczającą wydajnością pompy, usterką kontroli poziomu MAX lub zwarciem w obwodzie elektrody MIN. Przy odpowiednim podłączeniu, może zostać aktywowany tylko alarm MIN lub MAX, albo żaden, tak, więc odpowiednie zestyki przekaźnika wyjściowego mogą być wykorzystane do kontroli pompy.

Funkcja C – Opróżnianie ze zmianą priorytetu pompy

Funkcja D – Napełnianie ze zmianą priorytetu pompy

PRZYKŁĄDOWA FUNKCJA OPRÓŻNIANIA

Operacja ta jest przeprowadzana przy użyciu elektrod umieszczonych na czterech różnych poziomach i dwóch przekaźników wyjściowych do kontroli dwóch pomp. Na przykład, można umieścić cztery elektrody, MIN1, MIN2, MAX1 i MAX2, w porządku rosnącym od najniższego do ajwyższego poziomu i kontrolować opróżnianie zbiornika. Zwykle, poziom kontrolowany jest pomiędzy MIN1 i MAX1 poprzez załączenie jednej z dwóch pomp; w tym przypadku pompy można utrzymać na oziomie ich najlepszej wydajności i zoptymalizować ich zużycie. W przypadku gdy, ciecz osiąga poziom MAX2, i z powodu uszkodzenia pierwszej pompy lub konieczności uzyskania wyższej wydajności, aktywowana jest druga pompa zapasowa. Gdy poziom cieczy jest już niższy od MIN2, atrzymywana jest druga pompa, a gdy poziom cieczy jest niższy od MIN1, pierwsza pompa jest również zatrzymywana.

Funkcja E – Pompowanie ze studni i napełnianie zbiornika z alarmem

PRZYKŁAD

W tej operacji używa się dwóch elektrod w celu kontrolowania poziomu cieczy w zbiorniku i dwóch w celu kontrolowania poziomu w studni. Jeden przekaźnik wykorzystywany jest do aktywacji pompy, podczas gdy drugi do alarmu pracy na suchobiegu. Gdy ciecz ze studni przekroczy poziom MAX2, a ciecz w zbiorniku przekroczy poziom MIN1, aktywowana jest pompa apełniająca zbiornik. Gdy przekroczony zostanie poziom MAX1 w zbiorniku, pompa jest zatrzymywana. Podczasnapełniania zbiornika można zatrzymać pompę przed osiągnięciem poziomu MAX1, jeżeli poziom cieczy jest niższy od MIN2. Jeśli natomiast poziom cieczy w zbiorniku jest niższy od MIN1, to pompa powinna zostać załączona ponownie, ale jeżeli poziom cieczy w studni jest niższy od MIN2, to uruchomiany jest przekaźnik alarmowy.

Schemat podłączenia LVM40